GENERÁLNY PARTNER:                       
Granden

     HLAVNÝ PARTNER:
    Mesto Nitra


PARTNERI:

Unierzita Konštantína Filozofa v Nitre


 Západoslovenské elektrárne


MEDIÁLNY PARTNER:

Printipa