BASKET KEMP - Informácie a pokyny

06.08.2020 07:33

BASKET KEMP 10.-14.8.2020

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a prihlásenie Vášho dieťaťa do Basket kempu BKM Junior UKF Nitra. Dovoľte nám pred zahájením kempu upresniť, či pripomenúť základné informácie o organizácii, priebehu a programe kempu.

Tieto informácie zároveň slúžia ako podklady pre informovaný súhlas zákonného zástupcu kempera.

Organizátor: BKM Junior UKF Nitra zastúpený Ing. Ladislavom Sailerom

Miesto: telocvičňa a priľahlý areál ZŠ Tulipánová, Tulipánová 1, Nitra

Termín: 10.08.2020 – 14.08.2020 (pondelok-piatok)

Forma organizácie: denný tábor v čase 7:45 – 16:00 hod

Zameranie: športovo – edukačný denný tábor so zameraním na basketbal a kondičnú prípravu

Zodpovedný za vedenie kempu: Mgr. Vladimír Podoba

Stravovanie: desiata (suchá), obed (2 chod menu), olovrant (sladkosť, ovocie), pitný režim celodenne

Bežný denný program:

07:45 – 08:15 ranný zber kemperov v telocvični (vchod od mestského parku), súčasne počas zberu ranné videoprojekcie

08:15 – 09:15 zábavná klinika (English, šport kvíz, projekcie, šport blok, vychádzka, jumping)

09:30 desiata

9:45 – 11:45 tréning 1 (individuálne zručnosti / kondičné a kompenzačné cvičenia)

12:00 – 13:00 obed a obedová prestávka

13:00 – 14:00 spoločné súťaže

14:00 – 16:00 tréning 2 (individuálne zručnosti / kondičné a kompenzačné cvičenia)

16:00 ukončenie denného programu

Pozn. V tréningoch sú zaradení kemperi podľa veku a výkonnosti, v ostatné aktivity sú vykonávané hromadne.

Čo si priniesť so sebou?

  • Viac kusov tréningového oblečenia na plnenie denného programu

  • Tenisky na tréningy v hale i vonku + prezuvky, aby si nohy oddýchli

  • Bundu pre prípad nepriaznivého počasia

  • Fľaša na pitie, uterák, švihadlo

  • Kópia kartičky poistenca

Čo určite nenosiť na kemp

  • Vyššie sumy peňazí, fotoaparáty, MP3 prehrávače, cennosti, elektroniku........

  • Za prípadné straty majetku ako i za poškodenie osobných vecí účastníkov organizátor kempu nezodpovedá

 Kontakt: Mgr. Vladimír Podoba t.č. 0907 987 062
 

DOKUMENT NA TLAČ + PREHLÁSENIE A INFORMOVANÝ SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

Info o kempe - prehlásenia.docx (108461)