BASKETBALOVÝ KEMP a SÚSTREDENIE

06.05.2022 14:49

BASKETBALOVÝ KEMP a SÚSTREDENIE

Tak ako to už býva, ukončením jednej sezóny sa začína príprava na ďalšiu. Pre naše mládežnícke družstvá začína táto príprava basketbalovým kempom a pokračuje basketbalovým sústredením. BAsketbalového kempu sa môže zúčastnioť aj dievča alebo chlapec, ktorý chcú so športom začať.

 

Basketbalový kemp má formu týždenného denného tábora a bude organizovaný na ZŠ Tulipánova. Je určený všetkým hráčom a hráčkam, ktorí chcú aj počas letných prázdnin pracovať na správnej basketbalovej technike, naučiť sa nové zručnosti, získať kultúrne, tímové a športové zážitky. Pre kemperov pripravujeme okrem rôznorodých tréningov aj individuálne súťaže, videoprojekcie, voľno-časové aktivity (súťaže, herne, zábavu) 

 

Basketbalové sústredenie tvorí druhú fázu prípravy družstiev na sezónu. Tak, po minulé roky, aj tento rok, ho budeme organizovať na Skalke pri Kremnici. Pre hráčky sme tento rok pripravili viac hodín v telocvični a miestnej posilňovni. Samozrejmosťou je využitie wellnesu na zabezpečenie riadnej regenerácie.

 

Termíny :

Basketbalový kemp :  8.8. – 12.8.2022 (vždy od 7:45 do 16:00)

Sústredenie :14.8. – 19.8.2022

Cenové relácie :

Basketbalový kemp :  90 € (desiata, obed, olovrant, pitný režim, kempové tričko, kvalitné tréningy a zaujímavý sprievodný program)

Sústredenie :  160 € (4xdenne strava, ubytovanie, doprava, prenájom priestorov, regenerácia)

 

BKM Junior UKF Nitra sa rozhodla podporiť všetky basketbalistky, ktoré sa zúčastnia oboch akcií tak, že spoločná cena za obe akcie (kemp+sústredenie) bude 240 €.

 

Chceme Vás, rodičia, požiadať, aby ste plánovali dovolenky tak, aby sa Vaše dieťa, mohlo pripraviť na nasledujúcu sezónu. Pre hráčky a trénerov je dôležité, aby sa hráčky zúčastnili oboch plánovaných akcií a po návrate so sústredenia pokračovali v príprave so svojim kolektívom. V septembri budeme organizovať prvé prípravnú zápasy a turnaje. Od októbra nás už čakajú majstrovské zápasy.

Veríme, že dokážete svoje plánované rodinné akcie prispôsobiť športovým záujmom svojej dcéry.

Záväznosť prihlášky a  náklady spojené s pobytom na akciách klubu Vás poprosíme uhradiť do 15.6.2022 na účet : SK82 3100 0000 0042 2030 0505, ako variabilný symbol uveďte 202208 a do správy pre prijímateľa uveďte meno hráčky.

 

Ďakujeme za pochopenie.