BASKETBALOVÝ KEMP A SÚSTREDENIE

08.06.2023 08:59

BASKETBALOVÝ KEMP a SÚSTREDENIE

Tak ako to už býva, ukončením jednej sezóny sa začína príprava na ďalšiu. Pre naše mládežnícke družstvá začína táto príprava basketbalovým kempom a pokračuje basketbalovým sústredením.

Basketbalový kemp má formu týždenného denného tábora a bude organizovaný na ZŠ Tulipánová. Je určený všetkým hráčom a hráčkam, ktorí chcú aj počas letných prázdnin pracovať na správnej basketbalovej technike, naučiť sa nové zručnosti, získať kultúrne, tímové a športové zážitky. Pre kemperov pripravujeme okrem rôznorodých tréningov aj individuálne súťaže, videoprojekcie, voľno-časové aktivity (súťaže, herne, zábavu)

Basketbalové sústredenie tvorí druhú fázu prípravy družstiev na sezónu. Tak, po minulé roky, aj tento rok, ho budeme organizovať na Skalke pri Kremnici. Pre hráčky sme tento rok pripravili viac hodín v telocvični a miestnej posilňovni. Samozrejmosťou je využitie wellnesu na zabezpečenie riadnej regenerácie.

Termíny :

Basketbalový kemp :  7.8. – 11.8.2023 (vždy od 7:45 do 16:00)

Sústredenie :              13.8. – 18.8.2023

 

Cenové relácie :

Basketbalový kemp :  120 € (desiata, obed, olovrant, pitný režim, kempové tričko, kvalitné tréningy a zaujímavý sprievodný program)

Sústredenie :              210 € (4x denne strava, ubytovanie, doprava, prenájom priestorov,  regenerácia)

BKM Junior UKF Nitra sa rozhodla podporiť všetky basketbalistky, ktoré sa zúčastnia oboch akcií tak, že spoločná cena za obe akcie (kemp + sústredenie) bude 300 €.

 

Chceme Vás, rodičia, požiadať, aby ste plánovali dovolenky tak, aby sa Vaše dieťa, mohlo pripraviť na nasledujúcu sezónu. Pre hráčky a trénerov je dôležité, aby sa hráčky zúčastnili oboch plánovaných akcií a po návrate so sústredenia pokračovali v príprave so svojim kolektívom. V septembri budeme organizovať prvé prípravnú zápasy a turnaje. Od októbra nás už čakajú majstrovské zápasy.

Veríme, že dokážete svoje plánované rodinné akcie prispôsobiť športovým záujmom svojej dcéry.

Ďakujeme za pochopenie

V Nitre 5.6.2023

                                                                                                                                                                  Ing.Ladislav Sailer

                                                                                                                                                                BKM Junior UKF Nitra

VYPLNENÚ NÁVRATKU, PROSÍM ODOVZDAJTE SVOJMU TRÉNEROVI.
V prípade, ak nie ste hráčkou nášho klubu a chcete sa zúčastniť jednej z našich akcií, prosím vyplňte formulár na hlavnej stránke.

NÁVRATKA: Kemp_sustredenie.docx (15674)