Chcem hrať basketbal

17.09.2020 11:18

S novou sezónou prichádzajú nové možnosti. Náš klub každoročne otvára nové prípravky a krúžky pre dievčatá, ktoré majú záujem o basketbal. Tento rok otvárame našu prípravku pre dievčatá narodené najmä v rokoch 2010 - 2013.

Hlavnú základňu našej športovej činnosti a tréningov máme na Základnej škole na Hôrke, kde tréningy prebiehajú dvakrát do týždňa: pondelok a streda v trvaní jednej hodiny  (15:30-16:30)
 
Prípravky, ktorá prebieha na ZŠ na Hôrke sa môže zúčastniť, ktorékoľvek dievča, z ktorejkoľvek základnej školy z Nitry a aj okolitých obcí.  Okrem tejto jednej prípravky sa snažíme propagovať a robiť basketbal aj formou školských krúžkov. Školské krúžky realizujeme na troch nitrianskych školách – ZŠ Tulipánová, ZŠ Beethovenova.  Na ZŠ tulipánová bude prebiehať basketbalový krúžok v pondelok o 14:30. Školské krúžky sú prioritne určené pre deti, ktoré navštevujú danú školu. Náš tréner si deti vyzdvihne v družine, poprípade po dohode sa spoločne stretávajú v telocvični.

Pri telefonátoch s rodičmi sa často stretávam s otázkou, či ich dieťa môže prísť, aj keď doteraz nešportovalo,  alebo nerobilo basketbal. Áno. Našim hlavným zámerom a cieľom je priniesť deti k športu a k tomu, aby sa hýbali. Možno si to niekto predstavuje, že dievčatám dáme basketbalovú loptu a hádžu na kôš, ale naše tréningy sa snažíme viesť hlbším zmyslom.  Snažíme sa ich naučiť zdravému pohybu, správnej technike behu, koordinácií svojho tela, ponaťahovaniu svalov po celom dni sedenia v škole, učíme ich správnemu prevedeniu cvikov, aby neprišlo k úrazu a v neposlednom rade im zlepšujeme fyzickú ale aj psychickú kondíciu.  Toto všetko sa snažíme robiť najmä hravou formou, aby sa deti tešili na ďalší a ďalší tréning.   

Niekde každý musí začať. A aj keď sa Vám možno Vaša dcéra nezdá práve vhodný typ na basketbal a myslíte si, že ženský Michael Jordan z nej nebude, opak môže byť pravdou. Basketbal je tak  veľmi rôznorodý, že každý typ hráčky si v ňom môže nájsť tú svoju pozíciu. Pes obranár, najlepšia strelkyňa družstva, rýchlik v podobe atletických schopností, stmeľovač družstva...
Nechceme, a hlavne nemusí byť hneď tá najlepšia, stačí aby ju to bavilo.  Chceme dať Vášmu dieťaťu, časť zodpovednosti. Zodpovednosť  za dochádzku na tréningy, za to, že si radšej vyberie hodinu športovania, ako hodinu pred TV alebo na mobile.

Čo sa týka prihlášok alebo výberu na basketbal, nič také nerobíme. Nerobíme záväzné prihlášky. Stačí si zobrať tenisky, tričko a tepláky na prezlečenie, fľašu s vodou a prísť za nami do telocvične.  Začíname síce 5. októbra, ale aj keď si Vaša dcéra zmyslí v novembri, decembri, že chce hrať basketbal, môže samozrejme prísť.

Čo za to? Koľko sa platí ? Naše prípravky nie sú spoplatnené. V rámci prípravky, alebo krúžku je možné použiť školský vzdelávací poukaz v danej škole, alebo pre náš klub.

Dúfame, že tento článok Vám trošku napomohol v rozhodovaní, či dať svoju dcéru na basketbal,  pretože väčšinou sme to my dospelí, ktorí máme najväčšie obavy.