Dve percentá pre BKM

24.01.2016 08:00

Vážení fanúškovia, rodičia a priatelia,

daňové zákony nášho štátu nám dávajú jedinečnú príležitosť podporiť činnosť nášho mládežníckeho basketbalového klubu. 

Každý kto platí daň (či už podnikateľ, živnostník alebo zametnanec) môže odviesť príslušné percento zo svojej dane na podporu nášho (Vášho) klubu.  (pripravené vyhlá senie pre zamestnacov )

Uchádzame sa o Vašu priazeň pri Vašom rozhodovaní o poukázaní podielu Vašej dane v prospech klubu BKM JUNIOR UKF NITRA - päťnásobného majstra  a viacnásobného vicemajstra Slovenska, ale v prvom rade klubu Vašej dcéry, vnučky, sestry alebo známej.

Pri chabej resp.žiadnej podpore štátu pre mládežnícky šport je to jediná možnosť ako udržať úroveň klubu a výraznejšie finančne podporiť klub. 

 

Ďakujeme

 

Ing.Ladislav Sailer

predseda klubu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nevyhnutné identifikačné údaje na poukázanie 2% z Vašich daní v prospech BKM Junior UKF NITRA :

Názov:
Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra

Forma:
Občianske združenie

IČO:
37963091

Sídlo :
tr. A. Hlinku 1,  949 01 Nitra

 

 

 

ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU A PRIAZEŇ !!!