INFO k novej sezóne

23.08.2022 11:57

Na stránke BKM je zverejnený nový rozvrh, ktorý platí pre tréningy na ZŠ Hôrka. Kategorie žiačky a staršie mini začínajú trénovať hneď po sústredení, teda od 22.8.2022 podľa pokynov trénerov. Mladšie mini začínajú trénovať podľa zverejneného rozvrhu od 5.9.2022.

Pokyny na oddielovým príspevkom :

Oddielové príspevky je nutné uhrádzať na účet klubu SK82 3100 0000 0042 2030 0505 s nasledujúcim VS :  prípravka 202201, ml.mini 202202, st.mini 202203, žiačky 202204. Do správy pre prijímateľa dajte prosím meno hráčky. Výška oddielových príspevkov na sezónu 2022/23 je stanovená na sumu 30 €. Úhradu vykonať vždy do 15teho, aktuálneho mesiaca. Platí sa od septembra, čiže úhrada za september do 15.septembra.

 

PRIDAJ SA K NÁM. OTVÁRAME NOVÚ BASKETBALOVÚ PRÍPRAVKU.
Chcela by si vyskúšať aké to je byť basketbalistkou a nemáš žiadne skúsenosti? Stačí prísť k nám na tréning. Otvárame novú prípravku na ZŠ na Hôrke. Tréningy začnú začiatkom októbra, pod vedením skúseného trénera. Tréningy prípravky, sú neni len o basketbale, ale naučíme Vás správnej technike behu, koordinácií, orientácii v priestore, tímovej spolupráci a mnoho ďalšieho.
Príď si s nami dvakrát do týždňa užiť zábavnou a hravou formou pohyb.