Kemp + sústredenie

16.06.2021 08:32

BASKETBALOVÝ KEMP a SÚSTREDENIE

Po netradičnej sezóne, v ktorej sme celý čas bojovali skôr s Covidom ako s tréningami
a súpermi na zápasoch, prišiel čas pripraviť na tú novú. Príprava na novú sezónu začína
basketbalovým kempom a pokračuje basketbalovým sústredením.
Basketbalový kemp má formu týždenného denného tábora a bude organizovaný na ZŠ
Tulipánova. Je určený všetkým hráčom a hráčkam, ktorí chcú aj počas letných prázdnin
pracovať na správnej basketbalovej technike, naučiť sa nové zručnosti, získať kultúrne,
tímové a športové zážitky. Pre kemperov pripravujeme okrem rôznorodých tréningov aj
individuálne súťaže, videoprojekcie, voľno-časové aktivity (súťaže, herne, zábavu)
Basketbalové sústredenie tvorí druhú fázu prípravy družstiev na sezónu. Tak, ako minulý
rok, aj tento rok, ho budeme organizovať na Skalke pri Kremnici. Pre hráčky sme tento rok
pripravili viac hodín v telocvični a miestnej posilňovni. Samozrejmosťou je využitie wellnesu
na zabezpečenie riadnej regenerácie.

Termíny :
Basketbalový kemp : 9.8. – 13.8.2021 (vždy od 7:45 do 16:00)
Sústredenie : 15.8. – 20.8.2021

Cenové relácie :
Basketbalový kemp : 70 € (desiata, obed, olovrant, pitný režim, kempové tričko, kvalitné
tréningy a zaujímavý sprievodný program)
Sústredenie : 120 € (4x strava, ubytovanie, doprava, prenájom priestorov,
regenerácia)

BKM Junior UKF Nitra sa rozhodla podporiť všetky basketbalistky, ktoré sa zúčastnia oboch
akcií tak, že spoločná cena za obe akcie (kemp+sústredenie) bude 150 €.

 
PRIHLASOVACÍ FORMULÁR - NÁVRATKA kEMP_SUSTREDENIE_PRIHLASKA.pdf (113729),
ktorú hráčky nášho klubu odovzdajú svojmu trénerovi.
 
BASKETBALOVÉHO KEMPU A SÚSTREDENIA sa môžu zúčastniť aj  dievčatá, ktoré ešte v našom klube netrénujú.
V prípade, že  sa chcete zúčastniť a nie ste členmi našeho klubu, vyplnte prosím prihlasovací formulár ONLINE.
Formulár  viď nižšie. 
 
 
Pre akékoľvek informácie  volajte 0902 210 242 alebo olsanskaz@gmail.com

 

Prihláška