Letné kondičné sústredenie - POKYNY

13.08.2020 20:04

Letné kondičné sústredenie BKM Junior UKF Nitra

Chata Limba, Skalka pri Kremnici
16.08. – 21.08.2020 (nedeľa – piatok)

Letnú prípravu našich družstiev sme zahájili 10.08.2020 týždňovým basketbalovým kempom BKM, ktorý nás rozbehal a rozohrial na hlavnú kondičnú prípravu pred sezónou 2020/2021. Letné kondičné sústredenie je ďalšou veľmi dôležitou kondičnou súčasťou prípravy. Informácie v tomto informačnom liste slúžia ako podklady pre informovaný súhlas zákonného zástupcu s účasťou dieťaťa na letnom kondičnom sústredení BKM Junior UKF Nitra.

Sústredenie Bkm.docx (30356)

Pri nástupe do autobusu potrebné odovzdať PREHLÁSENIE o ZDRAVOTNOM STAVEINFORMOVANÝ SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU (tlačivá sú súčasťou dok.). Doplatky k zálohe za pobyt uhrádzate u svojho trénera pri nástupe do autobusu.

 

 

 
Pri nástupe do autobusu potrebné odovzdať PREHLÁSENIE o ZDRAVOTNOM STAVE
a INFORMOVANÝ SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU (tlačivá sú súčasťou dok.).
Doplatky k zálohe za pobyt uhrádzate u svojho trénera pri nástupe do autobusu.