Organizačné pokyny k basketbalovému kempu

03.08.2023 07:42

BASKET KEMP BKM JUNIOR UKF NITRA 

07.08.2023 - 11.08.2023

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a prihlásenie Vášho dieťaťa do Basket kempu BKM Junior UKF Nitra. Dovoľte nám pred zahájením kempu upresniť, či pripomenúť základné informácie o organizácii, priebehu a programe kempu. Tieto informácie zároveň slúžia ako podklady pre informovaný súhlas zákonného zástupcu kempera.
 
Organizátor: BKM Junior UKF Nitra zastúpený Ing. Ladislavom Sailerom
Miesto: telocvičňa a priľahlý areál ZŠ Tulipánová, Tulipánová 1, Nitra + mestský park Sihoť, Nitra
Termín: 07.08.2023 – 11.08.2023 (pondelok-piatok)
Forma organizácie: denný tábor v čase 7:45 – 16:00 hod
Zameranie: športovo – edukačný denný tábor so zameraním na basketbal a kondičnú prípravu
Zodpovedný za vedenie kempu: Mgr. Vladimír Podoba
Stravovanie: desiata (suchá), obed , olovrant (sladkosť, ovocie), pitný režim celodenne

Bežný denný program:
07:45 – 08:00 ranný zber kemperov v telocvični (vchod od mestského parku), súčasne počas zberu ranné videoprojekcie

08:15 – 10:00 tréning 1 (individuálne zručnosti / kondičné a kompenzačné cvičenia)

10:00 -  desiata

10:30– 12:00 tréning 2 (individuálne zručnosti / kondičné a kompenzačné cvičenia)

12:00 – 13:00 obed a obedová prestávka

13:00 – 13:30 zábavná klinika

13:30 – 15:00 tréning 3 (individuálne zručnosti / kondičné a kompenzačné cvičenia)

15:00 – 15:45 zábavná klinika

15:45 olovrant a ukončenie denného programu

Pozn. V tréningoch sú zaradení kemperi podľa veku a výkonnosti, v ostatné aktivity sú hromadné.

Čo si priniesť so sebou?
- Viac kusov tréningového oblečenia na plnenie denného programu
- Tenisky na tréningy v hale i vonku + prezuvky, aby si nohy oddýchli
- Bundu pre prípad nepriaznivého počasia
- Fľaša na pitie, uterák, švihadlo
- Kópia kartičky poistenca

Čo určite nenosiť na kemp
- Vyššie sumy peňazí, fotoaparáty, MP3 prehrávače, cennosti, elektroniku.......
- Za prípadné straty majetku ako i za poškodenie osobných vecí účastníkov organizátor kempu nezodpovedá
 

Kontakt:  Mgr. Vladimír Podoba
t.č. 0907 987 062

PROSÍM O VYPLNENIE SÚHLASU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU. 

Súhlas je potrebné odovzdať v deň nástupu (pondelok) ráno.

Súbor na stiahnutie: Súhlas BKM kemp (1)(1)(1).docx (18811)