POKYNY K BASKETBALOVÉMU KEMPU

06.08.2021 13:39

BASKET KEMP BKM JUNIOR UKF NITRA - 09.08.2021 / 13.08.2021

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a prihlásenie Vášho dieťaťa do
Basket kempu BKM Junior UKF Nitra. Dovoľte nám pred zahájením
kempu upresniť, či pripomenúť základné informácie o organizácii,
priebehu a programe kempu. Cena kempu je 70,- eur.
Tieto informácie zároveň slúžia ako podklady pre informovaný
súhlas zákonného zástupcu kempera.


Organizátor: BKM Junior UKF Nitra zastúpený Ing. Ladislavom Sailerom
Miesto: telocvičňa a priľahlý areál ZŠ Tulipánová, Tulipánová 1, Nitra + mestský park Sihoť, Nitra
Termín: 09.08.2021 – 13.08.2021 (pondelok-piatok)

Forma organizácie: denný tábor v čase 7:45 – 16:00 hod

Zameranie: športovo – edukačný denný tábor so zameraním na basketbal a kondičnú prípravu
Zodpovedný za vedenie kempu: Mgr. Vladimír Podoba
Stravovanie: desiata (suchá), obed (2 chod menu), olovrant (sladkosť, ovocie), pitný režim celodenne

Bežný denný program:
07:45 – 08:15 ranný zber kemperov v telocvični (vchod od mestského parku), súčasne počas zberu
ranné videoprojekcie
08:15 – 10:00 tréning 1 (individuálne zručnosti / kondičné a kompenzačné cvičenia)
10:00 desiata
10:15 – 12:00 zábavná klinika (English, šport kvíz, projekcie, šport blok, vychádzka, jumping)
9:45 – 11:45 tréning 1 (individuálne zručnosti / kondičné a kompenzačné cvičenia)
12:00 – 13:00 obed a obedová prestávka
13:00 – 14:00 zábavná klinika (English, šport kvíz, projekcie, šport blok, vychádzka, jumping)
14:00 – 16:00 tréning 2 (individuálne zručnosti / kondičné a kompenzačné cvičenia)
16:00 olovrant a ukončenie denného programu
Pozn. V tréningoch sú zaradení kemperi podľa veku a výkonnosti, v ostatné aktivity sú hromadné.

 

Čo si priniesť so sebou?

- Viac kusov tréningového oblečenia na plnenie denného programu
- Tenisky na tréningy v hale i vonku + prezuvky, aby si nohy oddýchli
- Bundu pre prípad nepriaznivého počasia
- Fľaša na pitie, uterák, švihadlo
- Kópia kartičky poistenca
Čo určite nenosiť na kemp
- Vyššie sumy peňazí, fotoaparáty, MP3 prehrávače, cennosti, elektroniku........
- Za prípadné straty majetku ako i za poškodenie osobných vecí účastníkov organizátor kempu
nezodpovedá

 Kontakt: Mgr. Vladimír Podoba t.č. 0907 987 062

 

TIETO DOKUMENTY SI PROSÍM VÁS VYPÍŠTE A PRINESTE SO SEBOU NA BASKETBALOVÝ KEMP:

tlačivo: Súhlas BKM kemp.docx (45023)