Pokyny k tréningom BKM na vonkajších športoviskách

30.04.2020 13:47

Všetky tréningy budú prebiehať na vonkajších ihriskách. 
 

Družstvá: kadetky, ml. žiačky a žiačky, st. a ml. mini začínajú trénovať od 04.05.2020
Prípavka začína trénovať od 11.05.2020 

 

Prosíme rodičov, trénerov, hráčky, aby si prečítali pokyny a opatrenia k tréningovým jednotkám a dodržiavali ich:

Pokyny k tréningom BKM Junior UKF Nitra

Podľa pokynov od SBA je od stredy 22.4.2020 možné športovať na verejných športoviskách. Aby sa však mohlo začať trénovať naplno a vrátiť sa do basketbalového kolotoča, bude treba povolenie na trénovanie v halách.  Podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva sa sprístupnili vonkajšie športoviská a zariadenia pre bezkontaktný šport. Na basketbalových ihriskách pod holým nebom sa dá športovať, s opatreniami pre organizovaný tréningový proces. Je to prvý krok v uvoľňovaní opatrení v boji proti šíreniu  koronavírusu. Basketbalové hnutie čaká na povolenie tréningov družstiev v halách a telocvičniach, ale zatiaľ od 04.05.2020 chceme využiť aspoň tie možnosti, ktoré sú povolené.

V zmysle nariadenia Hlavného hygienika SR je možné trénovať na vonkajších ihriskách za prísnych podmienok. Maximálne 5 hráčov a tréner, bez verejnosti a rodičov. Osoba, ktorá vedie športovú činnosť, uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite). Aktívni športovci nemusia mať rúška, treba vykonávať iba bezkontaktné cvičenia, vykonať dezinfekciu rúk a športových pomôcok, samozrejme každý hráč musí mať vlastnú fľašu.

Tréningový proces BKM Nitra bude vedený podľa nasledovných opatrení. Tréningy sa budú konať na vonkajších školských ihriskách. Hráčky nemajú prístup do budovy, šatní ani WC. Preto bude tréningový proces trvať len 1 hodinu.

Opatrenia:

  • Hráčka si na tréning nosí vlastné tréningové pomôcky: lopta, švihadlo, fľaša s vodou, uterák (počas tréningu pracuje so svojimi pomôckami a stará sa o ich dezinfekciu po tréningu) – pokiaľ niekto nemá loptu, dá informáciu svojmu trénerovi a ten zabezpečí zapožičanie lopty od klubu na dobu platnosti týchto opatrení

  • Počas tréningu budú cvičenia organizované tak, aby hráčky dodržiavali minimálne 2 metrové odstupy, nebudú vykonávané cvičenia vo dvojiciach s fyzickým kontaktom, hráčky počas tréningu nemusia mať rúška

  • Na tréningu je zabezpečený dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk pred, po a počas tréningu

  • Dezinfekciu spoločných tréningových pomôcok (kužele, determinanty, prekážky....) zabezpečuje tréner

  • Tréner vedie a uchováva záznam o účasti hráčok na tréningu

  • Na tréningu je zakázaná účasť rodičov a verejnosti

  • Tréner počas tréningu zabezpečuje dodržiavanie všetkých vyššie menovaných opatrení

  • V prípade nepriaznivého počasia môže tréner odvolať tréning najneskôr 30 minút pred začatím tréningu

  • Každý tréner oznámi svojim družstvám miesto a početnosť tréningov v týždni

V Nitre dňa 29.04.2020 Mgr. Vladimír Podoba – tréner mládeže

 

 Celý dokument : Pokyny a opatrenia k tréningovému procesu.docx (160,3 kB)

 

Rozpis tréningov: 
V prípade otázok alebo akýchkoľvek informácií ohľadom tréningov kontaktujte trénera svojho družstva. 
V prípade akejkoľvek zmeny tréningu bude tréner daného družstva informovať hráčky prípadne rodičov daného družstva. 
 
Kadetky:

 Utorok, Štvrtok, Piatok
15:00 - 16:00 
ZŠ Tulipánová (multifunkčné ihriská)
 

Ml. žiačky a žiačky:
Deň a čas tréningov je v riešení.  
 

Ml. mini a St.mini
Pondelok, Streda
15:00 - 16:00
ZŠ Tulipánová

Utorok, Štvrtok 
15:00 -16:00
ZŠ na Hôrke
 

Prípravka - ZŠ Beethovenova 
Pondelok 15:00 -16:30
dve skupiny - každá skupina po 45min. 
Trénuje sa na ZŠ na Hôrke 

Prípravka - ZŠ na Hôrke a ZŠ Škultétyho 
Dievčatá z prípavky ZŠ Škultétyho budú dočasne trénovať spojené so skupinou na ZŠ na Hôrke.
Streda 15:00 - 16:00
v prípade dvoch skupín : 15:00 16:30 - každá skupina po 45min.
ZŠ na Hôrke