Rozhýb BKM rodinu

09.02.2021 14:34

ROZHÝB BKM RODINU

Doma sme už príliš dlho a ako sa hovorí v "zdravom tele - zdravý duch". Práve  preto  poďme pre seba niečo spraviť.

Pripravili sme si  pre celý náš klub, naše tímy a našu BKM rodinu jednu výzvu (súťaž).

"Rozhýb BKM rodinu", ktorej cieľom je nabehať resp. nachodiť čo najviac kilometrov pre svoje družstvo.

Súťaže sa zúčastňujú všetky hráčky BKM Junior UKF Nitra spolu s ich rodinnými príslušníkmi (rodičia, súrodenci, babky, dedkovia) a tréneri a funkcionári klubu BKM.

Súťaž trvá od 12.02.2021 00: 00 do 26.02.2021 23:59

Každá hráčka behá resp. nachodí kilometre za svoje družstvo. Súťaž sa vyhodnocuje podľa družstiev a jeden špeciálnej kategórie, ktorou sú tréneri a funkcionári nášho klubu.

Súťažné družstvá: 1. Mladé ženy, 2. Žiačky, 3. Ml. žiačky a St.mini, 4. Prípravka a Mikro , 5. Coaches

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE: 

  • Z každej aktivity (beh, chôdza) sa vykoná záznam (screenshot/záznam obrazovky) vo vhodnej aplikácii.  Tento záznam pošle hráčka svojmu trénerovi v daný deň, kedy aktivita bola vykonaná.  Odporúčané aplikácie: Zdravie, Runkeeper, Runtastic, Strava, MapMyRun, iWatt.... 

  • Ak sa spolu s hráčkou zúčastní aktivity aj jej rodinný príslušník (resp. príslušníci) pošle svojmu trénerovi fotku zúčastnených osôb (tak, aby na fotografii bolo vidieť počet zúčastnených osôb)

  • Ak sa aktivity zúčastňuje viac rodinných príslušníkov, potom počet odbehnutých klimotrov hráčky, sa vynásobí počtom zúčastnených rodinných príslušníkov.
     
  • Podmienkou je, že dané kilometre musia byť odbehnuté, alebo odkráčané ( zákaz používania  - bicykel, kolobežka ... )
     
  • Pri používaní aplikácie iWatt iwatt.sk/ môžete pomôcť nášmu klubu a získavať pre nás kilometre. BKM Junior UKF Nitra je zaregistrovaný na stránke (IČO 37963091) pridávaním kilometrov do tejto aplikácie môžete podporiť náš klub.

Údaje (km) budú priebežne aktualizované  na  www.bkmnitra.sk  a  facebookovej stránke.

VÝHRA:
Po ukončení súťaže získava družstvo, ktoré má  do 26.02.2021 do 00:00 najviac  odbehaných/odkráčaných kilometrov - VOUCHER na poobedný  VSTUP do jedného z welness/regeneračných centier pre celé svoje družstvo.  Výhra bude realizovaná po uvoľnení opatrení a priaznivej pandemickej situácií.

Každá hráčka BKM JUNIOR UKF Nitra získava tričko s logom akcie ROZHÝB BKM RODINU za podmienky:
Počas trvania  akcie hráčka nabehá/nachodí svoje vlastné kilometre ( nepočítajú sa kilometre rodinýých príslušníkov). V kategóriií prípravka a mikro  je limit min. 30 km, kategória st.mini, mladšie žiačky a žiačky min. 40 km, mladé ženy a coaches min. 50 km. 

Odoslaním fotografie na ktorej je evidencia zúčastnených rodinných príslušníkov  dávate klubu BKM Junior UKF Nitra súhlas s ich zverejnením na klubových sociálnych sieťach. V prípade, že nechcete , aby fotka bola zverejnená prosím informujte o tom trénera daného družstva. 

PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY:

 

TRIČKÁ: 
Prípravka - kategória 30 km: Zarka Hlavatá, Tamarka Adamičková, Bojana Majstrovič, Tamara Baraníková, Katka Šantavá, Saška Mariková, L. Šablatúrová, 

St.mini a ml.žiačky - kategória 40 km: Tamara Buchová, Ela Korecová, Ivana Chovancová, Nelka Podobová, Hanka Mariková, Sofia Takáčová, Karolína Mlynáriková, Elenka a Lenka Bírové, Michaela Šafáriková,
Cleo Hrnčiariková, Alžbeta Vnučková, Stela Jankovičová 


Žiačky - kategória 40 km: S. Dovičovičová, L. Jakubičková, Lopez Zaťková, T. Rybárová, Lea Borzová , Lucia Varačková, Nina Očadlíková , B. Bltová, 

Mladé ženy - kategória 50 km: T. Matejová, R. Gažiová, A. Svoradová, P. Matejková, Kubová,  E. Očadlíková, E. Gelnarová, Sanisloová, H. Rybárová

Coaches - kategória 50 km: Lacko, Pali Horička, Marika , Vladko , Dadka, Zuzka , Jakub Horinka, Zdenka