Sopron 2016

15.02.2016 21:49

Rozlosovanie turnaja v Soproni :

 

23.02.2016.
 
13.30 Athlete Celje - BJBS Riga
 
15.30 BKM Junior UKF Nitra – Basket Girls Ancona
 
 
24.02.2016.
 
13.00 Basket Girls Ancona – Athlete Celje
 
15.00 Soproni Darazsak Akadémia - BKM Junior UKF Nitra
 
17.00 BJBS Riga – SBK Samorin
 
 
25.02.2016.
 
13.00 BJBS Riga – Basket Girls Ancona
 
15.00 Athlete Celje - Soproni Darazsak Akadémia
 
17.00 Zala Volán – BKM Junior UKF Nitra
 
 
27.02.2016.
 
09.00 Athlete Celje – BKM Junior UKF Nitra
 
11.00 WAT3 Capricons – Basket Girls Ancona
 
13.00 Soproni Darazsak Akadémia – BJBS Riga
 
 
28.02.2016.
 
10.00 BKM Junior UKF Nitra - BJBS Riga
 
12.00 Basket Flames – Athlete Celje
 
14.00 Basket Girls Ancona – Soproni Darazsak Akadémia
 
16.00 Closing Ceremony