Tréningy s trénerom Miroslavom Bábikom

12.01.2023 07:48
Rozhodli sme sa to robiť inak. Okrem našich dlhoročných basketbalových trénerov so skúsenosťami sme začali spolupracovať aj s trénerom, mentorom Miroslavom Bábikom.
Raz do týždňa každé z našich družstiev absolvuje jeden tréning práve s ním.
A prečo inak? To už nám prezradil M. Bábik:
"Mojim cieľom je identifikovať kde a ako podporiť mládež v klube fyzicky v jednotlivých kategóriách, naplánovať a zosystematizovať spôsob, ako volíme intenzitu záťaže tréningov v jednotlivých vekových kategóriách a tým predísť úrazom z nadmerného zaťaženia a vytváraniu dlhodobého opotrebovania pohybového aparátu. Verím v dlhodobý športový rozvoj mládeže, ktorý by nemal byť cielený krátkodobý výkon za cenu zdravia, či už fyzického alebo psychického. Každá veková kategória má svoje špecifiká, ktoré treba poznať a zohľadniť v rámci plánovania a vykonávania tréningu. Vedenie a klubový tréneri sú otvorený zmene, s veľmi nápomocní svojimi dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Je to obojstranná výmena čerpania informácií na vytvorenie spoločnej idei. Preto chcem vhodne zvolenou stratégiou zabezpečiť také podmienky, aby mali mladí atléti prostredie pre bezpečné a zdravé dozrievanie v kritických obdobiach rastu a vývoja, zveľaďovanie potenciálu a získavaniu skúseností. V závislosti od kategórií sa nastavenie tréningov líši, ale v globále sa dá hovoriť o:
1. Trénovaní s rešpektom pre rast a dozrievanie
2. Zlepšenie fyzickej gramotnosti , ako práca s ťažiskom s základy atletického rozvoja
3. Rozvoj základných pohybových stereotypov, ktoré sup potrebné nielen na tréningu alebo zápase, ale aj bežnom živote - chôdza, beh, skoky a hody
4. Postupné zlepšovanie výkonnosti akou je sila, rýchlosť, obratnosť, koordinácia, senzomotorika, atď
5. Od jednoduchosti k náročnosti - naučiť ich ako vyštartovať, zastaviť a zmeniť smer.
To všetko postupne, pravidelne a dlhodobo s podporou vedenia a klubových trénerov, ktorí túto stratégiu postupne zaraďujú v rámci svojich tréningov."


Družstvo ml.mini so svojimi trénerkami Eliškou Dobošovou a Terez Sailerovou.