Poďakovanie

12.11.2014 09:53

Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie Katke Striešovej z klubu ŠKP 08 Banská Bystrica, vďaka ktorej sme získali možnosť štartu na Champions Cup-e  v Šoproni .