Chorobnosť sa podpísala na našom družstve

Chorobnosť sa podpísala na našom družstve

BKM  JUNIOR UKF Nitra - MBK Stará Turá
25:61 (11:39) a 38:61 (20:31)
Body: Žigová 21, Takáčová 16, Dovičovičová 15, Podobová 5, Maríková 3, Bírová E. 2, Bírová L. 1,