Tréninogvý plán č. 15

Tréninogvý plán č. 15

Tréningový plán č. 15
Dokončíme cvičenia 3. karanténneho týždňa. Super video KARATE proti šíreniu ochorenia, ktoré môžete používať v praxi.

BKM15 (1).docx (7740743)