GENERÁLNY PARTNER:                       
Granden

     HLAVNÝ PARTNER:
    Mesto Nitra

 

PARTNERI:

Unierzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

 

MEDIÁLNY PARTNER:

Printipa