BKM JUNIOR UKF NITRA

Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra        
Tr. A. Hlinku 1,
949 01 Nitra     

                   IČO: 37963091                    
DIČ:2022038601

Predseda klubu:
Ladislav Sailer
sailer.doma@gmail.com


Kontakná osoba:
Zdenka Olšanská
0902 210 242
olsanskaz@gmail.com